Dodanie tovaru a platba

Úvod Dodanie tovaruDodanie tovaru a platba

Dodacie podmienky 

1/ Objednaný tovar bude zaslaný prostredníctvom vybranej zásielkovej služby na meno a adresu kupujúceho.  Miestom dodania tovaru je miesto uvedené v akceptácii objednávky predávajúcim, ak sa zmluvné strany nedohodnú v kúpnej zmluve inak.

 

2/ Tovar expedujeme spravidla do  5 – 7 pracovných  dní odo dňa doručenia platnej objednávky, okrem tovaru na objednávku, kde je dodacia lehota dlhšia. Ak sa vyskytnú nepredvídané okolnosti a dodacia doba sa predĺži, o tomto je kupujúci okamžite informovaný. O vyskladnení  a vyexpedovaní tovaru je klient informovaný e-mailom.

 

3/ Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku, teda tovar ako aj jeho obal bezprostredne pri jeho doručení. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodnej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

 

 

 

Copyright 2015 - 2020 © Rychlatlac.sk