Reklamačný poriadok

Úvod Dodanie tovaruReklamačný poriadok

Reklamačný poriadok 

 

Ak kupujúci zistí po prevzatí tovaru, že tovar má vady, je povinný túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu. Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené nesprávnym používaním.

Reklamovaný tovar musí byť predávajúcemu doručený do miesta jeho sídla od kupujúceho spolu s písomným oznámením závady, inak bude reklamácia považovaná za neplatnú. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu predajného dokladu (faktúry) a kópiu o zaplatení tovaru.

Každú reklamáciu vybavujeme bez zbytočného odkladu. Klient bude o  výsledku reklamácie informovaný e-mailom, pokiaľ sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. V prípade, že reklamácia bude uznaná ako oprávnená, zaistí predávajúci najneskôr do 30-tich dní odo dňa uplatnenia reklamácie výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí. V prípade vrátenia peňazí bude na účet reklamujúceho zaslaná suma znížená o náklady, ktoré boli vynaložené na odoslanie zásielky.

 

 

Copyright 2015 - 2020 © Rychlatlac.sk